Masa Bayrağı

19/06/2017

Ofisinizin geneli olarak bakıldığında masa başı işlerde çalışan kişilerin hem makamlarını temsilen hem de bulundukları müessesenin veya işyerinin simgesi olarak masa bayrağı bulundurmaları anane haline gelmiştir. Masa üstünde diğer aksesuarlar ile beraber şık duran masa bayrağı, masa sahibine ayrı bir statü sağlamaktadır. Sağ veya sol köşeye yerleştirilenmasa bayraklarıgenelde biri Türk Bayrağı ötekisi ise müessese, kuruluş, dernek veya vakıf bayrağı olmak üzere genelde çift şekilde yerleştirilir. Ancak isteğe göre üçlü ve dörtlü olarak yerleştirmeler de mevcuttur. Bilhassa bulunulan ülke ve şirketin beynelmilel irtibatları da varsa bağlı bulunulan evrensel kuruluşun (mesela AB veya NATO gibi) da masa bayrağı bulunabilir.Sizlere sunmuş olduğumuz Ülke bayrağı ile yanına personeli olunan şirketin, amirlik veya memuriyet yapılan müessesenin, başkanlık yapılan derneğin veya vakıfın sembolü olarak küçük masa bayrağı koymak, masada oturan kişinin makamını temsil etmesi açısından da ehemmiyetlidir. Konukların ve ziyaretçilerin ilk dikkatini çeken şey masanın köşesinde duran masa bayrağı olmaktadır.

Sembol olmasının yanı sıra şirketlerin veya firmaların reklam objesi olarak da ehemmiyetli bir yere sahip olan masa bayrakları, çeşitli şekillerde üretilebilmektedir. Bilhassa ebatları bakımından oldukça portatif bir yapıya sahip olanmasa bayrakları, olası yer farklıklarında masa sahibine zorluk çıkarmadan taşınabilmesi suretiyle de çok seçenek edilir.